Studielagen (1974:981)

 

Home 
Nyhetsarkiv 
Kommittéer 
Länkar 
Klubbinfo 
Lagar-Avtal 
LO/IFMetall/Avd.34 
Medlemsförmåner 
Studieinfo 
Skyddsinfo 
Kontakt 


Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:1974-12-13

Uppdaterad: t.o.m. SFS 1994:1687

 

 

Copyright (c) 2009 ifmetall-elmoleather. All rights reserved.

Webmaster