Nyhetsslingan

Värdebesked

Nu kan du se ditt värdebesked på vår internettjänst. Värdebesked får du som har KTPK-egenpension, KAP-ålderspension, avvecklingsförmån-STPK, alternativ pension eller privat pensionsförsäkring hos KP.

Värdebeskedet visar hur pensionskapitalet i traditionell försäkring och fondförsäkring har utvecklats under en angiven period. Nu finns ditt värdebesked för 2009 på vår internettjänst. Vi tackar dig som använder vår internettjänst, det sparar både miljön och pengar! Vi har under året vidareutvecklat KPs internettjänst för att du ska kunna få en heltäckande bild av dina försäkringar hos oss.

Är du internetkund sedan tidigare, loggar du in och klickar dig sedan vidare till värdebeskedet i vänstermenyn.

Har du inget lösenord till internettjänsten gör du så här:
1. Gå in på ”
Logga in försäkrad”.
2. Klicka sedan på länken ”Anmälan till KPs internettjänst”.

Efter några dagar kommer ett brev med din personliga kod till din hemadress och du kan logga in och titta på dina uppgifter.

Om du ändrar dig och vill ha värdebeskedet i brevlådan nästa år, ska du ringa vår kundservice på 020-485 485 eller skicka e-post till
kundservice@kp.se.

2009 var sista gången som vi med automatik skickade värdebeskedet per post till alla som är försäkrade hos oss. Vi har genomfört förändringen efter önskemål från våra kunder. 

Välkommen in på
KPs internettjänst!

Vad visar värdebeskedet?
Värdebeskedet visar hur pensionskapitalet i traditionell försäkring och fondförsäkring har utvecklats under en angiven period. Här redovisas bl.a. inbetalda premier, avkastning, skatt och omkostnader. 2010 ändrade vi namnet från värdeuppgift till värdebesked.

Värdebeskedet avser fjolåret. Om du vill ha värdeuppgift för en annan period, kontakta vår kundservice på telefon 020-485 485 eller via e-post
kundservice@kp.se.


KP höjer återbäringsräntan

Återbäringsräntan är 9 procent från och med den 1 januari 2010.

Från den 1 januari 2010 har KP höjt återbäringsräntan från 5 till 9 procent före skatt och avgifter för premiebestämd försäkring. Höjningen görs mot bakgrund av att målnivån för den kollektiva konsolideringen, andelen av bolagets tillgångar som är fördelade på försäkringar, har överträffats. Genom höjningen av återbäringsräntan fördelas mer återbäring till spararna.


Återbäringsräntan påverkar premiebestämda pensionsförsäkringar, där premierna har placerats i traditionell försäkring, t.ex.

Återbäringsräntan påverkar även dig som har pensionsutbetalning från en premiebestämd försäkring hos oss. Du tilldelas återbäring en gång per år om vi har ett överskott som vi kan fördela.

 

– Det är glädjande att vi kan höja återbäringsräntan för tredje gången på ett år. Eftersom vi ligger över målnivån för den kollektiva konsolideringen kan vi öka spararnas återbäring, säger Anders Sundström, vd Folksam. KP är sedan 2008 en del av Folksam.


Badkort  Mogahallen
   Fr.o.m. 1 januari 2010 är kostnaden för badkort i Mogahallen 950 kr per år.
   Elmo subventionerar kostnaden med 600 kr. Visa kvitto för Gunilla på Lönekontoret.
   För alla anställda gäller att företaget subventi
onerar kostnaden för träning på fritid med max 600 kr/år och anställd.


Företagssköterska
   
Lena Störholt mottagningstider för 2010 är inte fastställda..

Ergonom/Sjukgymnast
    Catharina Ramhults mottagningstider för 2010 är inte fastställda.

    Du bokar tid i receptionen.

    Mottagning och rådgivning sker i solarierummet.
    Företagshälsovården arbetar i första hand med förebyggande hälsovård, men också med arbetsrelaterad sjukvård och rehabilitering.
    Anställd på Elmo kan vända sig till Företagshälsovården för att få råd och hjälp med arbetsrelaterade besvär.
    Lena gör en första bedömning och förmedlar vid behov kontakt med företagsläkare, skyddsingenjör eller beteendevetare.
    Vid besvär som kräver behandling eller som inte är arbetsrelaterade, vänder du dig till Vårdcentralen.


    Funderat på att börja träna?
    MOGA FRITID - ONYX

   Elmoanställda erbjuds rabatterat pris

    Ordinarie pris är 249 kr/mån

    Bad ingår i priset.

    Då rabatten fastställes löpande efter antalet medlemmar, är det viktigt att alla som är medlemmar och de som tecknar nytt medlemskap anmäler detta till Gunilla på lönekontoret.
    Information om Onyx se
www.onyx.se 

    För alla anställda gäller att företaget subventionerar halva kostnaden för träning på fritid, med max 600 kr/år och anställd. 
 
2009-12-07
Personalavdelningen


Elmo subventionerar fotvård

2009-11-13
Personalavdelningen


Elmo subventionerar besök hos naprapat.

    Elmo subventionerar halva kostnaden för behandling hos Naprapat Martin Strömberg, som har sin verksamhet på Moga Fritid i Svenljunga.

    Ett besök kostar 500 kr, Du betalar 250 kr.

    Tel. till Martin Strömberg är 0706 - 98 01 59

2009-11-05
Personalavdelningen


Avtalet klart.

Avtalet för 2009 är nu klart.
Företaget valde att acceptera budet som föreslogs på klubbmötet.
Befattningslönerna höjs 1/1 2010 med 350 kr.
Samtidigt startar pensionsavsättning med 2,20 kr /timma (för all arbetad tid) som beräkningsunderlag.
Insättning på KP-Pension av detta kommer att ske under 2011.
Övriga ersättningar följer Allokemiska avtalet.

 2009-10-09


Delar av varsel hävt

Företaget har idag återtagit lagt varsel för de som har 6 månaders uppsägningstid.
För varslade med mindre än 6 månaders uppsägningstid förlängs uppsägningstiden till 2009-10-29.

Tänk på att ni själva måste meddela förändringen både till Arbetsförmedlingen och A-kassan.
Detta  gäller både för den som vi återtagit varsel för som för dem som fått förlängd uppsägningstid till 2009-10-29.

2009-09-17


Elmo får order av storföretag

Äntligen en ljuspunkt för Elmo Leather.

En av världens största tillverkare av kontorsmöbler har valt Elmo som ensamleverantör av läder. – Steelcase kommer att bli vår största kund när det gäller möbelläder, säger Elmo Leathers vd Nalle Johansson. Orderns värde uppges inte. Men volymmässigt lär det handla om 40 000-50 000 kvadratmeter läder om året.

Med tanke på att Elmos produktionstakt nu ligger kring en miljon kvadratmeter kan ordern tyckas liten. Men prestigemässigt och ”psykologiskt” är den guld värd i dessa tider.
Borås Tidning 2009-05-07


AGB-ansökningar
Jag har varit i kontakt med en "expert" på AFA-försäkring och har fått dessa regler att följa:

 1. Fyllt 40 år på friställningsdagen.
 2. Arbetat 50 månader sista 5 åren med arbetsgivare som varit ansluten till AFA.
 3. Arbetsgivarintyg som styrker alla 5 åren.
 4. Anmälan tidigast 1 vecka efter friställningsdatum.
 5. Friställningsdatum = sista lönegarantidatum.
 6. Anmälan senast 2 år efter friställningsdatum.
 7. Om/när anmälan skickas in så är det konkursförvaltaren som är arbetsgivare.
 8. Anmälan görs av var och en, inte kollektivt. (Däremot kan företag/fack hjälpa till).

Med andra ord så är många av oss berättigade till att söka detta.
Jag har sammanställt en lista med vilka personer som är över 40 år och som jobbat mer än 5 år på respektives friställningsdag.
Jag och Börje kommer att hjälpa till med att fylla i blanketterna allt efter som tiderna uppfylls och Hans N kommer att hjälpa till med arbetsgivarbiten.
Vi kommer att kontakta er som berörs.
Har du frågor så kontakta gärna oss.

//Björn A
2009-03-17


Företaget har tecknat ett extra försäkringsskydd som gäller för alla anställda på Elmo, vid tjänsteresa.
 

Vid behov av akut hjälp ringer du Europ Assistance, +46 587 717 17, ange försäkringsnummer TJ 020931-00
Skadeanmälan får du på personalavdelningen och vi hjälper dig att fylla i den om det behövs.

Försäkringens omfattning kan du läsa om här.

Hälsningar
Hans Neumayer


 •  


  Kallelse till årsmöte för IF Metall´s medlemmar på Elmo Leather Sweden AB

      Onsdagen den 18/2 kl. 14.00 i matsalen.

      Medverkande: Ombudsman Beatrice Ekelund från avdelningen i Borås.

      Info / Nyheter
      Sedvanliga årsmöteshandlingar
      Val till förtroendeposter.

      Välkomna


  TV8 gör program om och med Elmo 

  Innovatörerna är det nya tv-programmet som ska hjälpa svenska företag ut ur krisen och lågkonjunkturen.

  Två experter; Kaj Mickos, Innovationsprofessor på Mälardalens Högskola och Hans Björkman, förbundsekonom på Unionen som har forskat och skrivit mycket om kreativa processer, kommer till arbetsplatser för att skapa förändring och innovationskraft.

   Sex arbetsplatser ska "behandlas" i programserien där programledarna ska visa hur innovation och kreativitet kan skapa framgångsrika resultat. Elmo är en av dessa arbetsplatser.

  Innovatörerna har premiär på TV8 i mars 2009.

  Inspelningen på Elmo sker 21- 21 januari.

  Från Elmo är ett antal personer från olika avdelningar och funktioner utvalda att bistå vid inspelningen.


  Semester 2009

  Intjänad semester från den 1 april 2007 samt maximalt fem sparade semesterdagar år 2007, betalas ut i samband med januarilönen.
  Den 13 januari börjar en ny anställning med ett nytt intjänandeår av semester.

  Semesteråret bryts de 1 april. Det innebär att de flesta har tjänat in ungefär fem semesterdagar vid semesterårsskiftet den 1 april 2009.
  Mot bakgrund av detta erbjuds alla anställda att få överflyttat återstående sparade semesterdagar från år 2006 och tidigare i den nya anställningen.
  För de som inte har kvar några sparade semesterdagar eller de som har mindre än 20 dagar sparade, erbjuds möjlighet till förskottssemester.
  Alla anställda skall ha minst 20 betalda (sparade eller förskottssemester) semesterdagar, att förläggas under företagets huvudsemesterperiod.
  Det innebär i praktiken, har du 11 sparade dagar som du fått med dig från din tidigare anställning i Elmo Leather AB, får du möjlighet till ytterligare 9 dagar förskottssemester.

  Har du inga sparade dagar, kan du maximalt ta ut 20 dagar förskottssemester, dessa får endast användas till företagets huvudsemesterperiod.

  Har du sparade dagar som du fått med dig från Elmo Leather AB, skall dessa sparade betalda dagar användas först, vid företagets huvudsemesterperiod, innan du får använda dig av förskottssemester.

  Förskottssemester är en skuld du har till företaget, denna skuld räknas inte upp på något sätt eller räknas av, utan återkrävs eller efterskänks i sin helhet.

  Du kan naturligtvis använda dig av arbetstidsförkortning eller inarbetad komp vid huvudsemesterperioden om du vill hålla nere din skuld för förskottssemester.

  Skulden för förskottssemester avskrivs efter fem års anställning.

  Den avskrivs även om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller avslutar din anställning på grund av uppnådd pensionsålder.

  Skulle du säga upp dig själv inom fem år eller bli uppsagd på grund av misskötsamhet, kommer skulden att återkrävas och regleras i samband med din slutlön.

  Hans Neumayer
  Personalchef
  2009-01-22

  Semesterförhandling 2009