Medlemsförmåner


Home 
Nyhetsarkiv 
Kommittéer 
Länkar 
Klubbinfo 
Lagar-Avtal 
LO/IFMetall/Avd.34 
Medlemsförmåner 
Studieinfo 
Skyddsinfo 
Kontakt 

 

Förmåner genom IF Metall

Som medlem i IF Metall och a-kassan har du tillgång till bland annat följande förmåner, utöver de som kollektivavtalet och lagstiftningen ger.

 • Medlemsförsäkringar. Läs mer på medlemsportalen eller Facket försäkrar.
 • Individuella försäkringar.
 • Rättsskydd.
 • Ekonomiskt skydd vid arbetslöshet.
 • Ekonomisk ersättning vid strejk eller lockout.
 • Medlemstidningen Dagens Arbete – 10 gånger om året.
 • En medlemskalender skickas till alla medlemmar varje år.
 • Rätt att söka lån i Nordea eller SwedBank till låg ränta och utan särskild säkerhet efter 6 månaders medlemskap.
 • Medlemsel.
 • Förhandlings- och rättshjälp vid tvister och när du ska hävda dina rättigheter gentemot arbetsgivare eller försäkringsgivare.
 • Utbildning. Alla fackliga utbildningar är gratis – du betalar dem via din medlemsavgift. Du får ersättning som ungefär motsvarar din förlorade arbetsförtjänst.
 • Kultur. Många avdelningar i IF Metall genomför olika kulturprojekt bland annat i form av arbetsplatsbibliotek, teater, film, utställningar och läsprojekt.
 • Kontorsmaterial.
 • Subventionerade semesteranläggningar
Försäkringar

          Avtalsförsäkringar

         Informationsbroschyrer

Medlemsförsäkringar

För aktuell information besök Folksams sida för IF Metalls medlemmar

Kompletterande livförsäkring
Begravningshjälp
Försäkrad på fritiden

Alla medlemmar under 65 år i IF Metall omfattas av en Olycksfallsförsäkring Fritid.

Övrigt
Som medlem kan du också genom avtal med Folksam försäkra dina barn, ditt hem och pensionsspara.

 
 


Copyright (c) 2009 ifmetall-elmoleather. All rights reserved.

Webmaster