2010-10-19

Möte med Charlotte Johansson ang. förskottssemester.

Vid dagens möte där IF Metall var förstärkta med Beatrice Ekelund och där även Ledarna och Unionen medverkade blev resultatet för IF Metall att det blir en central förhandling eftersom vi hade olika åsikter om hur det skulle tolkas.
Mer info angående detta kommer så fort vi har besked.

IFM/ Björn A


2010-10-19 Pressmeddelande från Vinge Advokatbyrå

Elmo Leather räddas kvar i Svenljunga

Elmo Leather Sweden fortsätter sin verksamhet i Svenljunga. Efter intensiva förhandlingar med flera företag har konkursförvaltaren Per Settergren kommit fram till en lösning. Det blir det italienska skinn- och läderföretaget Rino Mastrotto Group, RMG, som tar över verksamheten från den 1 november i år.

Elmo Leather Sweden AB med cirka 200 anställda i Sverige och verksamt inom skinn – och lädertillverkning försattes i konkurs den 30 september i år. Företaget har fyra dotterbolag runt om i världen, varav ett producerande i Tyskland. De övriga tre är försäljningsbolag med verksamhet i USA, Hong Kong och Danmark.

Elmo Leathers verksamhet startades 1921 och är världsledande inom högkvalitativa möbelskinn. Företaget tillverkar skinn och läder för möbelindustrin runt om i världen men gör också skinnklädslar till Volvo PV och till VW.

– Viss förändring av organisationen blir aktuell, men i det korta perspektivet bedrivs verksamheten i stort sett som hittills. Viss minskning av personalen blir aktuell eftersom tillverkning av skinnklädslar till VW kommer att upphöra, säger konkursförvaltaren Per Settergren på Advokatfirman Vinge.

Det italienska Rino Mastrotto Group, som tar över Elmo Leather omsätter ca 2.000.000 Euro och är verksamt inom skor och modeartiklar liksom inom möbler och bilindustri i stora delar av världen, med egen produktion i Europa, Sydamerika och i Asien.

Personalen har informerats och MBL-förhandlingar har förts med de fackliga organisationerna.

Läs mer om Elmo Leather AB:
www.elmoleather.com
Läs mer om Rino Mastrotto Group:
www.rinomastrottogroup.com

För ytterligare information;
Advokat Per Settergren, konkursförvaltare, Advokatfirman Vinge
031-722 35 00,
per.settergren@vinge.se


Meddelande 15 oktober 2010 från Charlotte Johansson, Advokatfirma Vinge:
Uppsägningar
"Som jag tidigare har informerat om är konkursförvaltaren skyldig att säga upp alla anställningsavtal.
Idag (15 oktober) kommer vi att skicka iväg uppsägningshandlingarna för all tillsvidareanställd personal.
Breven skickas med rekommenderad post, och uppsägningarna tar effekt (dvs. uppsägningstiderna börjar löpa) den 25 oktober.
På uppsägningshandlingen finns ett utrymme för den anställde att bekräfta mottagande av handlingen. Detta behöver ni inte göra, utan ni anses ha tagit emot handlingen 10 dagar efter att den har skickats rekommenderat. Ni behöver alltså inte skicka tillbaka några kopior av uppsägningshandlingarna till mig.

 All visstidsanställd personal kommer att få ett brev med vanlig post om att anställningen inte kommer att bli förlängd. 
Om det skulle visa sig, när vi närmar oss slutdatum, att det finns ett fortsatt personalbehov, så får man besked om det då.

Pensionspremier
Konkursförvaltaren kan inte betala in några pensionspremier. Alla som har kollektivavtalade pensionslösningar omfattas dock av kollektivavtalens garantiregler, så pensionsinbetalningarna sker från försäkringsbolagets sida i alla fall under hela uppsägningstiden. Som anställd drabbas alltså inte av bristande premieinbetalningar. Försäkringsbolaget får sedan en fordran i konkursen."


15 oktober 2010

Införuppsägning och avslut av anställning vid Elmo Leather Sweden AB är det några praktiska saker Hans Neumayer vill ta upp med er alla.

Nedanstående information läggs även ut på Intranätet.

Samtalsstöd
Känns det svårt och du behöver någon att tala med? Någon som inte är knuten till Elmo.

Svenljunga Vårdcentral:
Du har möjlighet att ringa till Svenljunga Vårdcentral för att få samtalsstöd, tel nr. 0325-61 91 70
Du når samtalsterapeuter i psykosociala teamet på följande tider:

Måndag   18/10    kl. 11.00 – 12.00
Tisdag     19/10    kl. 08.15 – 09.00
Torsdag   21/10    kl. 11.00 – 12.00
Fredag     22/10    kl. 10.00 – 12.00

Därefter gäller allmän telefonrådgivning torsdagar mellan 11.00 – 12.00, på tel 0325-61 91 70

Kostnad för ev. besök efter telefonkontakt: patientavgift

Samtalskontakten Svenljunga Socialförvaltning:
Ta kontakt med någon av terapeuterna för att beställa tid eller få mer information:

Frank Hansen              0325-18157
Annika Arvidsson       0325-18171
Carina Hammarström  0325-18168

Samtalskontakten är gratis.

Svenska Kyrkan i Svenljunga:

Birgitta Ekman         0325-613610  diakonassistent
Monica Johansson    0325-613611   0706-157361 diakon

Fredrik Hägglund     0325-613606   0706-103019 präst
Birgitta, Monica och Fredrik nås följande tider:

Måndag          18/10        13.30 och 15.00   Birgitta
Tisdag            19/10        08.30                   Monica
                                        10.00                   Monica/Birgitta
                                        
11.30                   Monica/Birgitta
Onsdag          20/10         08.30                   Fredrik/Birgitta
                                        10.00                   Fredrik/Birgitta
                                        11.30                   
Fredrik/Birgitta
                                        13.30                   Birgitta
                                        15.00                   
Birgitta
Torsdag          21/10        08.30                   Birgitta
                                        10.00                  
Birgitta
Måndag          25/10        13.30                   Monica
                                        15.00                  
Monica
Tisdag            26/10        08.30                   Birgitta
                                        10.00                   Birgitta
                                        11.30                   
Birgitta

 Arbetsförmedlingen

Du måste vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen för att lönegarantin ska gälla.

Därför är tider uppbokade med Arbetsförmedlingen den 21 oktober. Arbetsförmedlingen kommer att finnas här på Elmo med 4 handläggare och Arbetsförmedlingskontoret här i Svenljunga är förstärkt med extra bemanning och öppet för mottagning hela dagen. Du kommer via din närmaste chef få ett meddelande om vilken tid du är inbokad på. Detta gäller samtliga anställda, arbetare så väl som tjänstemän.

Torsdag  21/10   08.00 – 17.00 Kontor på Elmo
               21/10   08.00 - 17.00  Arbetsförmedlingen Svenljunga

Trygghetsrådet
Lars-Göran Karlsson och Eva Espman Hansen från TRR kommer och håller en allmän information för samtliga tjänstemän den 21 oktober vid två tillfällen under dagen.

Du kommer att få en kallelse till informationsmöte via e-post
Torsdag  21/10   11.00 – 12.00 Studion
                           13-00 – 14.00 Studion

Den 28 och 29 oktober kommer du att få din första personliga rådgivning av någon av handläggarna från TRR. Dom kommer att vara 4 stycken här på Elmos kontor, båda dagarna.

Du kallas via e-post.

 

Omställningsstöd TSL
Alla kollektivanställda kommer att få en allmän information om vad som gäller avseende omställningsstöd. Tider för allmän information och personligt stöd och coachning är i dagsläget inte fastställt. Hans Neumayer återkommer i den frågan i början på nästa vecka med tider för information m.m.

 

Arbetslöshetskassa
Representanter från A-kassorna kommer även att finnas till hand här på Elmo för information.

 

Från Unionens A-kassa för information till samtliga tjänstemän: 19 oktober kl. 14.00 i Studion.

 

Datum och tid för representant från IF/Metalls A-kassa är just för tillfället inte fastställt, men Hans Neumayer återkommer i nästa vecka med mer information.

 

Hälsningar

Hans Neumayer

Personalchef


12 oktober 2010

Advokat Charlotte Johansson hos konkursförvaltaren har följande information till oss alla:

 

Jag har nu fått information om att företagets praxis är att betala ut arbetstidsförkortning i pengar vid uppsägning i samband med arbetsbrist, dvs oberoende av formuleringarna i de lokala avtalen.

Baserat på denna nya information kan jag nu meddela att sådan arbetstidsförkortning som tjänats in under perioden 3 månader före konkursen - 1 månad efter konkursen kommer att betalas ut i pengar via lönegarantin. Ev. äldre arbetstidsförkortning kan man som tidigare meddelats ta ut i ledighet efter samråd med sin chef.

 

mvh

Charlotte Johansson
Advokat / Partner

Charlotte.Johansson@vinge.se


Klargörande information om arbetsrätt i konkurs 11 oktober 2010

Förskottssemester
Vi har fått många frågor angående avräkning av förskottssemester, inte minst pga att jag tidigare lämnade ett felaktigt besked (vilket jag som sagt ber om ursäkt för). Följande gäller:

Enligt semesterlagen ska förskottssemester som man har fått inom fem år före konkursen avräknas mot semesterersättning ifall anställningen upphör till följd av en konkurs. De anställda på Elmo Leather har visserligen skrivit under ett kvittningsmedgivande, men det gäller bara om man säger upp sig själv eller blir uppsagd pga misskötsamhet. I nuvarande fall har konkursförvaltaren skyldighet att avräkna förskottssemester, men bara mot semesterersättning. Vi kommer alltså inte att avräkna mot lön. Det kommer inte heller att uppstå någon skuld för den anställde, även om det blir ett minus-saldo.

Om verksamheten säljs och ni får nya anställningar, kommer sådana semesterfordringar som ni inte har fått ersatta via lönegarantin att föras över till den nya arbetsgivaren (så skedde ju också i samband med den förra konkursen).

Uppsägningsbesked
Vi har nu fått alla uppgifter som behövs för att kunna göra i ordning uppsägningsbeskeden. Som ni vet ska uppsägningstiden enligt avtal framgå av uppsägningsbeskeden. Under veckan kommer vi att räkna och se till så att rätt slutdatum för anställningarna framgår av uppsägningsbeskeden. Vi kommer att skicka uppsägningsbeskeden med rekommenderat brev på fredag den 15 oktober. Eftersom de skickas per brev, finns det dock en regel som innebär att de inte får effekt förrän efter tio dagar. Detta innebär att uppsägningstiderna inte kommer börja löpa förrän den 25 oktober. Observera att uppsägningsbeskedet inte har med arbetsbefrielse att göra. Du ska alltså fortsätta att arbeta som vanligt till dess att du får annat besked.

Löneavstående kollektivanställd personal
I 2010 års lönerevision kom arbetsgivaren och IF Metall överens om att 2:20 kr per timme skulle betalas in till KP i januari 2011. Denna fordran som berörda anställda har på arbetsgivaren kommer att ersättas genom lönegarantin till den del det är möjligt, dvs de löneavståenden som skett under perioden 3 månader före och 1 månad efter konkursen. Övriga belopp blir en fordran i konkursen.

Ingen ytterligare lönegaranti från rekonstruktionen
Vi har varit i kontakt med rekonstruktören på Ackordscentralen, och fått besked att denne inte kommer att fatta beslut om ytterligare lönegaranti som avser rekonstruktionen. Oavsett när era fordringar har uppstått, är det alltså endast via lönegarantin i konkursen som ni kan få ersättning.

 

Charlotte Johansson
Advokatfirman Vinge


FRÅGOR OCH SVAR OM ARBETSRÄTT I KONKURS

  

LÖNEGARANTI

 

Vilken typ av anspråk omfattas av lönegarantin?

Lönegarantin omfattar alla anspråk som grundar sig på anställningen; t ex lön, uppsägningslön, övertidsersättning, reseersättning och utlägg för arbetsgivarens räkning.

 

Hur stor är ersättningen enligt lönegarantin?

Ersättningen motsvarar din bruttolön, samt eventuella förmåner. Sammanlagt utgår maximalt 169.600 kr.

 

Om min lönefordran överstiger lönegarantins maximala tak (169.600), skall jag anmäla detta till konkursförvaltaren?

Nej, dessa uppgifter kommer konkursförvaltaren att ha tillgång till genom de slutliga sammanställningarna från lönekontoret. Överstigande krav kommer att utgöra fordringar mot konkursboet. Det går inte att idag säga om, och i så fall i vilken utsträckning, man kan räkna med utdelning för sådana fordringar.

 

Omfattar lönegarantin semesterersättning för sparad semester?

Lönegarantin omfattar alltid den semester som har tjänats in under det nuvarande semesteråret (2009/2010) och det närmast föregående (2008/2009). Lönegaranti utgår också för maximalt fem sparade semesterdagar, förutsatt att dessa semesterdagar sparades (dvs. att man inte valde att ta ut full intjänad semester) under semesteråret 2008/2009 (och som därmed tjänades in under året 2007/2008). Överskjutande del av semesterersättningen, som du inte får ersatt enligt lönegarantin, kommer att utgöra en fordran mot konkursboet. Det går inte att idag säga om, och i så fall i vilken utsträckning, man kan räkna med utdelning för sådana fordringar.

 

När utbetalas ersättning enligt lönegarantin?

Utgångspunkten är att lönegarantin skall betalas ut precis som vanlig lön, d v s i slutet av varje månad, under uppsägningstiden.  

 

Kan jag få avdrag från lönegarantin om jag får en annan inkomst?

Ja, om du har sagts upp och fått meddelande om arbetsbefrielse, och du börjar ett nytt arbete så görs avdrag från lönegarantin motsvarande den nya inkomsten.

 

Vem betalar ut lönegarantin?
Staten betalar ut lönegarantin, genom Länsstyrelsen.

 

Behöver jag göra en anmälan till Länsstyrelsen eller konkursförvaltaren för att omfattas av lönegarantin?

Nej.

 

Jag har sagt upp mig själv, men min anställning har ännu inte upphört. Omfattas jag av lönegarantin?

Ja, lön under uppsägningstiden omfattas av lönegarantin (med beloppsbegränsningen om 169.600 kr).

 

Omfattas vikarier av lönegarantin på samma villkor som övriga anställda?

Ja.

 

Jag är visstidsanställd, omfattas jag av lönegarantin?

Ja, fram till dess att anställningen upphör kommer du att få ersättning ur lönegarantin. Om du och konkursförvaltaren kommer överens om att förlänga din anställning, kommer du att få lön direkt från konkursboet.

  

SEMESTER OCH ANNAN LEDIGHET

 

Jag har redan beviljas semester – har jag rätt att resa?

Ja, men kontrollera för säkerhets skull detta med din närmaste chef.

 

Har jag rätt att ta ut sparad semester som ledighet?

Troligtvis, men det slutliga beslutet om beviljande av semester fattas av i vanlig ordning av din chef. Ledighet kan endast beviljas i den mån produktionen kan fortgå utan störningar.

 

Har jag rätt att ta ut sådan sparad arbetstid på arbetstidkonto som tjänades in före den 30 juni 2010 (och som alltså inte omfattas av lönegarantin) i form av ledighet?

Troligtvis, men det slutliga beslutet om beviljande av ledighet fattas av i vanlig ordning av din chef. Ledighet kan endast beviljas i den mån produktionen kan fortgå utan störningar.

 

Om jag inte beviljas ledighet för sparad semester,, har jag då en fordran mot Elmo Leather (om jag inte får ersättning enligt lönegarantin)?

Ja, detta blir en fordran i konkursen. Det går inte att idag säga om, och i så fall i vilken utsträckning, man kan räkna med utdelning för sådana fordringar.

 

Jag har tagit ut förskottssemester, blir jag återbetalningsskyldig?

Nej, förskottssemester avskrivs om du blir uppsagd p.g.a. arbetsbrist.

 

Har jag rätt att vara ledig för att söka annat arbete?

Ja. När du har blivit uppsagd p.g.a. arbetsbrist har du rätt att vara ledig med lön för att besöka arbetsförmedlingen, gå på anställningsintervju m.m. Stäm dock av tidpunkten för ledigheten med din närmaste chef, för att undvika störning i produktionen.

  

UPPSÄGNING M M

 

När kommer jag att bli uppsagd?

Troligen kommer du att få din uppsägningshandling under vecka 41.

 

När ska jag anmäla mig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen?

Om du har blivit uppsagd och arbetsbefriad måste du genast anmäla dig till Arbetsförmedlingen för att kunna få full lönegaranti. Vi kommer att försöka samordna alla anmälningar till Arbetsförmedlingen, och återkommer med praktisk information i denna fråga.

 

Innebär en uppsägning att jag automatiskt arbetsbefrias?

Nej, utgångspunkten är att du fortsätter att arbeta precis som vanligt. Om du arbetsbefrias kommer du att få särskilt besked om detta.

 

Hur lång är min uppsägningstid?

Uppsägningstiden framgår av ditt anställningsavtal/kollektivavtal och/eller lagen om anställningsskydd (”LAS”). Om din uppsägningstid enligt anställningsavtalet skulle överstiga uppsägningstiden enligt LAS, omfattas du av lönegarantin endast under den kortare tiden. Resterande anspråk på uppsägningslön blir en fordran i konkursen.

 

Får jag tillgodoräkna mig anställningstid som jag hade i Elmo Leather AB?

Ja. Anställningstiden i Elmo Leather AB räknas in vid bedömning av under hur lång period du har rätt till lönegaranti.

 

Jag är föräldraledig, hur blir det med min uppsägning?

Du kommer att sägas upp på samma sätt som alla andra. Uppsägningstiden med rätt till lönegaranti börjar dock inte löpa förrän du skulle ha återgått i tjänst.

 

FÖRETRÄDESRÄTT TILL ÅTERANSTÄLLNING

 

Vad händer med min anställning om Elmo Leather köps av ett annat bolag?

Din anställning kommer inte att gå över till det nya bolaget. Däremot har du företrädesrätt till återanställning i det nya bolaget, om köparen har behov av ny arbetskraft inom nio månader efter det datum du har sagts upp och om du har varit anställd i mer än ett år. Du måste också ha tillräckliga kvalifikationer för den lediga tjänsten. Du måste anmäla ditt anspråk på företrädesrätt – kontakta ditt fackförbund angående detta. Om du är medlem av Unionen, IF Metall eller Ledarna, så har dessa förbund redan gjort en kollektiv företrädesrättsanmälan för din räkning.

 

TJÄNSTEBIL

 

Får jag behålla min tjänstebil?

Konkursförvaltaren har ännu inte fattat beslut i denna fråga. Om du blir ombedd att lämna tillbaka din tjänstebil, kommer ersättning motsvarande förmånsbeloppet för bilen att utgå och omfattas av lönegarantin.

  

KOLLEKTIVAVTAL OCH ANSTÄLLNINGSVILLKOR

 

Upphör kollektivavtalen att gälla i och med konkursen?

Nej, kollektivavtalen (och övriga villkor enligt anställningen) fortsätter att gälla såsom tidigare.

 

2010-10-06


 

INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS 30 SEPTEMBER 2010

Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Advokat Charlotte Johansson på Advokatfirma Vinge kommer att göra allt för att se till så att alla frågor blir besvarade. Det går alltid bra att skicka specifika frågor per e-post till charlotte.johansson@vinge.se .

2010-10-04

Charlotte Johansson
Advokatfirman Vinge KB


 

2010-10-01

Fackföreningsavgift
En lista med fackföreningsavgiften för var och en skickas till IF/Metalls avdelning i Borås. De  skickar inbetalningskort på fackföreningsavgiften till er hemadress.
Tänk på att betala fackföreningsavgiften i tid, arbetslöshetskassans försäkring gäller bara om du betalat premien.

Lunchavdrag
När det gäller avdrag för luncher från Svenljunga kommer det inte att dras några pengar för beställda luncher från din lön i september. Du måste därför betala kontant till Lotta i vår reception.
Hon har listan som är underlag för löneavdrag på din lön i vanliga fall.
Från och med onsdag den 15 september måste du beställa och betala kontant till Lotta i vår växel/reception vid beställning av mat varje dag. Du kan inte beställa lunchen via intranätet.

Frivillig gruppliv
IF/Metall och försäkringsbolag är informerade och de har fått listor av oss på vad var och en ska betala i avgift och premie.
Det kommer att ta lite tid för facket och försäkringsbolaget att skicka ut inbetalningskorten, då de denna gång måste sköta det manuellt.
För er del är det ingen fara med att inbetalningarna kommer att dröja lite. Inget medlemskap eller försäkring kommer att upphöra.

Subventionerade personalförmåner
Samtliga subventioner upphör tillfälligt att gälla. Det innebär att du för tillfället inte får något bidrag för:
Fot-terapeut, Naprapat, Träningskort, Badkort

Fritt kaffe har vi så länge lagret av kaffe räcker. För tillfället får vi inga nya leveranser till våra kaffeautomater.

ody>

Meddelande 15 oktober 2010 från Charlotte Johansson, Advokatfirma Vinge:
Uppsägningar
"Som jag tidigare har informerat om är konkursförvaltaren skyldig att säga upp alla anställningsavtal.
Idag (15 oktober) kommer vi att skicka iväg uppsägningshandlingarna för all tillsvidareanställd personal.
Breven skickas med rekommenderad post, och uppsägningarna tar effekt (dvs. uppsägningstiderna börjar löpa) den 25 oktober.
På uppsägningshandlingen finns ett utrymme för den anställde att bekräfta mottagande av handlingen. Detta behöver ni inte göra, utan ni anses ha tagit emot handlingen 10 dagar efter att den har skickats rekommenderat. Ni behöver alltså inte skicka tillbaka några kopior av uppsägningshandlingarna till mig.

 All visstidsanställd personal kommer att få ett brev med vanlig post om att anställningen inte kommer att bli förlängd. 
Om det skulle visa sig, när vi närmar oss slutdatum, att det finns ett fortsatt personalbehov, så får man besked om det då.

Pensionspremier
Konkursförvaltaren kan inte betala in några pensionspremier. Alla som har kollektivavtalade pensionslösningar omfattas dock av kollektivavtalens garantiregler, så pensionsinbetalningarna sker från försäkringsbolagets sida i alla fall under hela uppsägningstiden. Som anställd drabbas alltså inte av bristande premieinbetalningar. Försäkringsbolaget får sedan en fordran i konkursen."


15 oktober 2010

Införuppsägning och avslut av anställning vid Elmo Leather Sweden AB är det några praktiska saker Hans Neumayer vill ta upp med er alla.

Nedanstående information läggs även ut på Intranätet.

Samtalsstöd
Känns det svårt och du behöver någon att tala med? Någon som inte är knuten till Elmo.

Svenljunga Vårdcentral:

Du har möjlighet att ringa till Svenljunga Vårdcentral för att få samtalsstöd, tel nr. 0325-61 91 70

Du når samtalsterapeuter i psykosociala teamet på följande tider:

Måndag          18/10              kl. 11.00 – 12.00

Tisdag            19/10              kl. 08.15 – 09.00

Torsdag          21/10              kl. 11.00 – 12.00

Fredag           22/10              kl. 10.00 – 12.00

Därefter gäller allmän telefonrådgivning torsdagar mellan 11.00 – 12.00, på tel 0325-61 91 70

Kostnad för ev. besök efter telefonkontakt: patientavgift

Samtalskontakten Svenljunga Socialförvaltning:

Ta kontakt med någon av terapeuterna för att beställa tid eller få mer information:

Frank Hansen                        0325-18157

Annika Arvidsson                  0325-18171

Carina Hammarström             0325-18168

Samtalskontakten är gratis.

Svenska Kyrkan i Svenljunga:

                      Birgitta Ekman                      0325-613610  diakonassistent

                      Monica Johansson                0325-613611   0706-157361 diakon

                      Fredrik Hägglund                  0325-613606   0706-103019 präst

                      Birgitta, Monica och Fredrik nås följande tider:

Måndag          18/10        13.30 och 15.00                    Birgitta

                      Tisdag            19/10        08.30                                    Monica

                                                              10.00                                    Monica/Birgitta

                                                              11.30                                    Monica/Birgitta                     

Onsdag          20/10          08.30                                    Fredrik/Birgitta

                                                               10.00                                    Fredrik/Birgitta

                                                               11.30                                    Fredrik/Birgitta

                                                               13.30                                    Birgitta

                                                               15.00                                    Birgitta

                      Torsdag          21/10         08.30                                    Birgitta

                                                               10.00                                    Birgitta

                      Måndag          25/10          13.30                                    Monica

                                                                15.00                                    Monica

                      Tisdag            26/10          08.30                                    Birgitta

                                                                10.00                                    Birgitta

                                                                11.30                                    Birgitta

 Arbetsförmedlingen

Du måste vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen för att lönegarantin ska gälla.

Därför är tider uppbokade med Arbetsförmedlingen den 21 oktober. Arbetsförmedlingen kommer att finnas här på Elmo med 4 handläggare och Arbetsförmedlingskontoret här i Svenljunga är förstärkt med extra bemanning och öppet för mottagning hela dagen. Du kommer via din närmaste chef få ett meddelande om vilken tid du är inbokad på. Detta gäller samtliga anställda, arbetare så väl som tjänstemän.

                      Torsdag         21/10              08.00 – 17.00 Kontor på Elmo

                                            21/10              08.00 - 17.00  Arbetsförmedlingen Svenljunga

Trygghetsrådet
Lars-Göran Karlsson och Eva Espman Hansen från TRR kommer och håller en allmän information för samtliga tjänstemän den 21 oktober vid två tillfällen under dagen.

Du kommer att få en kallelse till informationsmöte via e-post

Torsdag          21/10           11.00 – 12.00 Studion

                                           13-00 – 14.00 Studion

Den 28 och 29 oktober kommer du att få din första personliga rådgivning av någon av handläggarna från TRR. Dom kommer att vara 4 stycken här på Elmos kontor, båda dagarna.

Du kallas via e-post.

 

Omställningsstöd TSL
Alla kollektivanställda kommer att få en allmän information om vad som gäller avseende omställningsstöd. Tider för allmän information och personligt stöd och coachning är i dagsläget inte fastställt. Hans Neumayer återkommer i den frågan i början på nästa vecka med tider för information m.m.

 

Arbetslöshetskassa
Representanter från A-kassorna kommer även att finnas till hand här på Elmo för information.

 

Från Unionens A-kassa för information till samtliga tjänstemän: 19 oktober kl. 14.00 i Studion.

 

Datum och tid för representant från IF/Metalls A-kassa är just för tillfället inte fastställt, men Hans Neumayer återkommer i nästa vecka med mer information.

 

Hälsningar

Hans Neumayer

Personalchef


12 oktober 2010

Advokat Charlotte Johansson hos konkursförvaltaren har följande information till oss alla:

 

Jag har nu fått information om att företagets praxis är att betala ut arbetstidsförkortning i pengar vid uppsägning i samband med arbetsbrist, dvs oberoende av formuleringarna i de lokala avtalen.

Baserat på denna nya information kan jag nu meddela att sådan arbetstidsförkortning som tjänats in under perioden 3 månader före konkursen - 1 månad efter konkursen kommer att betalas ut i pengar via lönegarantin. Ev. äldre arbetstidsförkortning kan man som tidigare meddelats ta ut i ledighet efter samråd med sin chef.

 

mvh

Charlotte Johansson
Advokat / Partner

Charlotte.Johansson@vinge.se


Klargörande information om arbetsrätt i konkurs 11 oktober 2010

Förskottssemester
Vi har fått många frågor angående avräkning av förskottssemester, inte minst pga att jag tidigare lämnade ett felaktigt besked (vilket jag som sagt ber om ursäkt för). Följande gäller:

Enligt semesterlagen ska förskottssemester som man har fått inom fem år före konkursen avräknas mot semesterersättning ifall anställningen upphör till följd av en konkurs. De anställda på Elmo Leather har visserligen skrivit under ett kvittningsmedgivande, men det gäller bara om man säger upp sig själv eller blir uppsagd pga misskötsamhet. I nuvarande fall har konkursförvaltaren skyldighet att avräkna förskottssemester, men bara mot semesterersättning. Vi kommer alltså inte att avräkna mot lön. Det kommer inte heller att uppstå någon skuld för den anställde, även om det blir ett minus-saldo.

Om verksamheten säljs och ni får nya anställningar, kommer sådana semesterfordringar som ni inte har fått ersatta via lönegarantin att föras över till den nya arbetsgivaren (så skedde ju också i samband med den förra konkursen).

Uppsägningsbesked
Vi har nu fått alla uppgifter som behövs för att kunna göra i ordning uppsägningsbeskeden. Som ni vet ska uppsägningstiden enligt avtal framgå av uppsägningsbeskeden. Under veckan kommer vi att räkna och se till så att rätt slutdatum för anställningarna framgår av uppsägningsbeskeden. Vi kommer att skicka uppsägningsbeskeden med rekommenderat brev på fredag den 15 oktober. Eftersom de skickas per brev, finns det dock en regel som innebär att de inte får effekt förrän efter tio dagar. Detta innebär att uppsägningstiderna inte kommer börja löpa förrän den 25 oktober. Observera att uppsägningsbeskedet inte har med arbetsbefrielse att göra. Du ska alltså fortsätta att arbeta som vanligt till dess att du får annat besked.

Löneavstående kollektivanställd personal
I 2010 års lönerevision kom arbetsgivaren och IF Metall överens om att 2:20 kr per timme skulle betalas in till KP i januari 2011. Denna fordran som berörda anställda har på arbetsgivaren kommer att ersättas genom lönegarantin till den del det är möjligt, dvs de löneavståenden som skett under perioden 3 månader före och 1 månad efter konkursen. Övriga belopp blir en fordran i konkursen.

Ingen ytterligare lönegaranti från rekonstruktionen
Vi har varit i kontakt med rekonstruktören på Ackordscentralen, och fått besked att denne inte kommer att fatta beslut om ytterligare lönegaranti som avser rekonstruktionen. Oavsett när era fordringar har uppstått, är det alltså endast via lönegarantin i konkursen som ni kan få ersättning.

 

Charlotte Johansson
Advokatfirman Vinge


FRÅGOR OCH SVAR OM ARBETSRÄTT I KONKURS

  

LÖNEGARANTI

 

Vilken typ av anspråk omfattas av lönegarantin?

Lönegarantin omfattar alla anspråk som grundar sig på anställningen; t ex lön, uppsägningslön, övertidsersättning, reseersättning och utlägg för arbetsgivarens räkning.

 

Hur stor är ersättningen enligt lönegarantin?

Ersättningen motsvarar din bruttolön, samt eventuella förmåner. Sammanlagt utgår maximalt 169.600 kr.

 

Om min lönefordran överstiger lönegarantins maximala tak (169.600), skall jag anmäla detta till konkursförvaltaren?

Nej, dessa uppgifter kommer konkursförvaltaren att ha tillgång till genom de slutliga sammanställningarna från lönekontoret. Överstigande krav kommer att utgöra fordringar mot konkursboet. Det går inte att idag säga om, och i så fall i vilken utsträckning, man kan räkna med utdelning för sådana fordringar.

 

Omfattar lönegarantin semesterersättning för sparad semester?

Lönegarantin omfattar alltid den semester som har tjänats in under det nuvarande semesteråret (2009/2010) och det närmast föregående (2008/2009). Lönegaranti utgår också för maximalt fem sparade semesterdagar, förutsatt att dessa semesterdagar sparades (dvs. att man inte valde att ta ut full intjänad semester) under semesteråret 2008/2009 (och som därmed tjänades in under året 2007/2008). Överskjutande del av semesterersättningen, som du inte får ersatt enligt lönegarantin, kommer att utgöra en fordran mot konkursboet. Det går inte att idag säga om, och i så fall i vilken utsträckning, man kan räkna med utdelning för sådana fordringar.

 

När utbetalas ersättning enligt lönegarantin?

Utgångspunkten är att lönegarantin skall betalas ut precis som vanlig lön, d v s i slutet av varje månad, under uppsägningstiden.  

 

Kan jag få avdrag från lönegarantin om jag får en annan inkomst?

Ja, om du har sagts upp och fått meddelande om arbetsbefrielse, och du börjar ett nytt arbete så görs avdrag från lönegarantin motsvarande den nya inkomsten.

 

Vem betalar ut lönegarantin?
Staten betalar ut lönegarantin, genom Länsstyrelsen.

 

Behöver jag göra en anmälan till Länsstyrelsen eller konkursförvaltaren för att omfattas av lönegarantin?

Nej.

 

Jag har sagt upp mig själv, men min anställning har ännu inte upphört. Omfattas jag av lönegarantin?

Ja, lön under uppsägningstiden omfattas av lönegarantin (med beloppsbegränsningen om 169.600 kr).

 

Omfattas vikarier av lönegarantin på samma villkor som övriga anställda?

Ja.

 

Jag är visstidsanställd, omfattas jag av lönegarantin?

Ja, fram till dess att anställningen upphör kommer du att få ersättning ur lönegarantin. Om du och konkursförvaltaren kommer överens om att förlänga din anställning, kommer du att få lön direkt från konkursboet.

  

SEMESTER OCH ANNAN LEDIGHET

 

Jag har redan beviljas semester – har jag rätt att resa?

Ja, men kontrollera för säkerhets skull detta med din närmaste chef.

 

Har jag rätt att ta ut sparad semester som ledighet?

Troligtvis, men det slutliga beslutet om beviljande av semester fattas av i vanlig ordning av din chef. Ledighet kan endast beviljas i den mån produktionen kan fortgå utan störningar.

 

Har jag rätt att ta ut sådan sparad arbetstid på arbetstidkonto som tjänades in före den 30 juni 2010 (och som alltså inte omfattas av lönegarantin) i form av ledighet?

Troligtvis, men det slutliga beslutet om beviljande av ledighet fattas av i vanlig ordning av din chef. Ledighet kan endast beviljas i den mån produktionen kan fortgå utan störningar.

 

Om jag inte beviljas ledighet för sparad semester,, har jag då en fordran mot Elmo Leather (om jag inte får ersättning enligt lönegarantin)?

Ja, detta blir en fordran i konkursen. Det går inte att idag säga om, och i så fall i vilken utsträckning, man kan räkna med utdelning för sådana fordringar.

 

Jag har tagit ut förskottssemester, blir jag återbetalningsskyldig?

Nej, förskottssemester avskrivs om du blir uppsagd p.g.a. arbetsbrist.

 

Har jag rätt att vara ledig för att söka annat arbete?

Ja. När du har blivit uppsagd p.g.a. arbetsbrist har du rätt att vara ledig med lön för att besöka arbetsförmedlingen, gå på anställningsintervju m.m. Stäm dock av tidpunkten för ledigheten med din närmaste chef, för att undvika störning i produktionen.

  

UPPSÄGNING M M

 

När kommer jag att bli uppsagd?

Troligen kommer du att få din uppsägningshandling under vecka 41.

 

När ska jag anmäla mig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen?

Om du har blivit uppsagd och arbetsbefriad måste du genast anmäla dig till Arbetsförmedlingen för att kunna få full lönegaranti. Vi kommer att försöka samordna alla anmälningar till Arbetsförmedlingen, och återkommer med praktisk information i denna fråga.

 

Innebär en uppsägning att jag automatiskt arbetsbefrias?

Nej, utgångspunkten är att du fortsätter att arbeta precis som vanligt. Om du arbetsbefrias kommer du att få särskilt besked om detta.

 

Hur lång är min uppsägningstid?

Uppsägningstiden framgår av ditt anställningsavtal/kollektivavtal och/eller lagen om anställningsskydd (”LAS”). Om din uppsägningstid enligt anställningsavtalet skulle överstiga uppsägningstiden enligt LAS, omfattas du av lönegarantin endast under den kortare tiden. Resterande anspråk på uppsägningslön blir en fordran i konkursen.

 

Får jag tillgodoräkna mig anställningstid som jag hade i Elmo Leather AB?

Ja. Anställningstiden i Elmo Leather AB räknas in vid bedömning av under hur lång period du har rätt till lönegaranti.

 

Jag är föräldraledig, hur blir det med min uppsägning?

Du kommer att sägas upp på samma sätt som alla andra. Uppsägningstiden med rätt till lönegaranti börjar dock inte löpa förrän du skulle ha återgått i tjänst.

 

FÖRETRÄDESRÄTT TILL ÅTERANSTÄLLNING

 

Vad händer med min anställning om Elmo Leather köps av ett annat bolag?

Din anställning kommer inte att gå över till det nya bolaget. Däremot har du företrädesrätt till återanställning i det nya bolaget, om köparen har behov av ny arbetskraft inom nio månader efter det datum du har sagts upp och om du har varit anställd i mer än ett år. Du måste också ha tillräckliga kvalifikationer för den lediga tjänsten. Du måste anmäla ditt anspråk på företrädesrätt – kontakta ditt fackförbund angående detta. Om du är medlem av Unionen, IF Metall eller Ledarna, så har dessa förbund redan gjort en kollektiv företrädesrättsanmälan för din räkning.

 

TJÄNSTEBIL

 

Får jag behålla min tjänstebil?

Konkursförvaltaren har ännu inte fattat beslut i denna fråga. Om du blir ombedd att lämna tillbaka din tjänstebil, kommer ersättning motsvarande förmånsbeloppet för bilen att utgå och omfattas av lönegarantin.

  

KOLLEKTIVAVTAL OCH ANSTÄLLNINGSVILLKOR

 

Upphör kollektivavtalen att gälla i och med konkursen?

Nej, kollektivavtalen (och övriga villkor enligt anställningen) fortsätter att gälla såsom tidigare.

 

2010-10-06


 

INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS 30 SEPTEMBER 2010

Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Advokat Charlotte Johansson på Advokatfirma Vinge kommer att göra allt för att se till så att alla frågor blir besvarade. Det går alltid bra att skicka specifika frågor per e-post till charlotte.johansson@vinge.se .

2010-10-04

Charlotte Johansson
Advokatfirman Vinge KB


 

2010-10-01

Fackföreningsavgift
En lista med fackföreningsavgiften för var och en skickas till IF/Metalls avdelning i Borås. De  skickar inbetalningskort på fackföreningsavgiften till er hemadress.
Tänk på att betala fackföreningsavgiften i tid, arbetslöshetskassans försäkring gäller bara om du betalat premien.

Lunchavdrag
När det gäller avdrag för luncher från Svenljunga kommer det inte att dras några pengar för beställda luncher från din lön i september. Du måste därför betala kontant till Lotta i vår reception.
Hon har listan som är underlag för löneavdrag på din lön i vanliga fall.
Från och med onsdag den 15 september måste du beställa och betala kontant till Lotta i vår växel/reception vid beställning av mat varje dag. Du kan inte beställa lunchen via intranätet.

Frivillig gruppliv
IF/Metall och försäkringsbolag är informerade och de har fått listor av oss på vad var och en ska betala i avgift och premie.
Det kommer att ta lite tid för facket och försäkringsbolaget att skicka ut inbetalningskorten, då de denna gång måste sköta det manuellt.
För er del är det ingen fara med att inbetalningarna kommer att dröja lite. Inget medlemskap eller försäkring kommer att upphöra.

Subventionerade personalförmåner
Samtliga subventioner upphör tillfälligt att gälla. Det innebär att du för tillfället inte får något bidrag för:
Fot-terapeut, Naprapat, Träningskort, Badkort

Fritt kaffe har vi så länge lagret av kaffe räcker. För tillfället får vi inga nya leveranser till våra kaffeautomater.