Afa
Afas huvudsakliga arbetsuppgift är att administrera avtalsförsäkringar som är bestämda i kollektivavtal.
www.afa.se

Arbetslivsinstitutet
Ett nationellt kunskapscentrum för arbetslivsfrågor. På uppdrag av regeringen bedriver institutet forskning, utveckling och kunskapsförmedling.
www.arbetslivsinstitutet.se

Arbetsmiljöforum
En mötesplats för alla som vill verka för ett bättre arbetsliv. Din arbetsplats kan bli medlem.
www.arbetsmiljoforum.com

Arbetsmiljöupplysning
Information om arbetsmiljö och hälsa.
www.arbetsmiljoupplysningen.se

Arbetsmiljöverket
Verkets övergripande mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv.
www.av.se

Dagens Arbete - Miljödatabank
Dagens Arbetes databank -
Arbetsmiljö A-Ö - innehåller över 1 000 farliga ämnen. Nya tillkommer hela tiden, dessutom dyker gamla ämnen upp under nya namn.
www.da.se

Du&jobbet
Du&jobbet är det självklara valet av tidning för alla som vill ha friska jobb där människor trivs och utvecklas.
www.duochjobbet.se

EU:s arbetsmiljöbyrå
http://osha.europa.eu/OSHA

Folkhälsoinstitutet
Statens folkhälsoinstitut är en statlig myndighet som har till huvuduppgift att förbättra folkhälsan.
www.fhi.se

Försäkringskassan
Försäkringskassan administrerar de försäkringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen.
www.forsakringskassan.se

KemiGuiden
Prevent har utvecklat KemiGuiden för små och medelstora företag som använder kemiska produkter eller ämnen.
www.kemiguiden.se/

Kemikalieinspektionen
Kemikalieinspektionen är en central tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontrollen.
www.kemi.se

Krishantering
Utbildningen Krishantering har tagits fram på initiativ av ALMEGA, Sif och det tidigare Industrifacket.
www.prevent.se/krishantering

LO
På den här sidan hittar du bland annat tips på hur du kan förbättra arbetsmiljön, material, remissvar, information om LO:s och förbundens arbetsgrupper.
www.lo.se

Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är central förvaltningsmyndighet på miljöområdet och verkets arbete ska syfta till att främja hållbar utveckling med utgångspunkt i de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen och strategierna.
www.naturvardsverket.se/


Prevent - nyhet
Prevent är en intresseorganisation inom arbetsmiljöområdet som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
www.prevent.se

Prevent – checklistor och termometrar
Branschanpassade checklistor att hämta hem gratis som pdf. Checklistorna används till exempel vid skyddsrond eller som hjälpmedel vid systematiskt arbetsmiljöarbete.
www.prevent.se

Räddningsverket
Räddningsverket är en statlig myndighet som verkar för ett säkrare samhälle.
www.srv.se

Skyddsombud
Webbplats med tips på användbara länkar på nätet och framför allt plats för dialog mellan landets alla skyddsombud.
www.duochjobbet.se/