Studieledighet - Ansökan - Ersättning

Ledighet
Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning.
Lagen klargör också hur det hela ska gå till när du begär studieledighet. Klubb, avdelning och studieorganisatör vet mer.
För eventuella frågor kontakta din klubb eller avdelningen.

Ersättning vid fackliga studier
Deltar du i avdelningens, förbundets eller LO: s centrala utbildning kan du i vissa fall få ersättning för förlorad arbetsförtjänst eller skattefritt stipendium på 700: -/dag eller 87,50: -/timme. För en del utbildningar betalar arbetsgivaren förlorad arbetsförtjänst enligt förtroendemannalagens bestämmelser.

Ansökan om ledighet och ersättning görs i samband med att du söker till en utbildning. Detta hjälper klubben eller avdelningen till med.

Betalningsansvar
Avdelningen har betalningsansvar för kursdeltagare som anmäler förhinder till kurs senare än fyra veckor före kurstillfället eller uteblir
från kurs utan giltigt skäl.
Tänk på detta och anmäl förhinder omgående till avdelningen.

Att tänka på!
Sista ansökningsdatum som står i kursprogrammet gäller datum då ansökningarna skall vara avdelningen tillhanda. Observera att tidigare datum kan gälla på din arbetsplats. Kontrollera detta med din studieorganisatör.

Tänk på att många söker, så om du anmält dig ska du medverka på utbildningen, annars används medlemsavgifterna till onödiga avbokningskostnader, det är viktigt att du meddelar förhinder snarast om detta uppstår.

Studiecirklar hos ABF
Avdelningen betalar hela deltagaravgiften vid samhällsorienterande- och språkcirklar ”första och andra cirkeln i ämnet”.
Vid deltagande i ”Politisk aftonskola” i cirkelform ersätter avdelningen för kostnader upp till
500 kr.

För deltagande i ”ABF-Skolan” ersätter avdelningen deltagaravgiften för högst 10 deltagare per år.

Ansökan om bidrag lämnas skriftligen till avdelningen.

Din studieorganisatör på avdelningen vet mer! Kontakta!
Charlotta Paulsson tele 033- 482808 mobil 076-1099808

Bra att ha vetskap om!
Under året kan det tillkomma några utbildningar och konferenser utöver det utbud som finns i studieprogrammet. Inbjudningar till dessa skickas ut i god tid innan kurs eller konferens start.

Separata inbjudningar skickas ut till alla kurser och konferenser.